Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- 34319

Novelle wet verbetering wanbetalersmaatregelen in verband met behoud voormalige wettelijke reserves Zfw

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 24 november 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer