Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 november 2015
1. 27925

Bestrijding internationaal terrorisme

De Leden van de SP-fractie en van de D66-fractie besluiten inbreng te leveren. Overige fracties kunnen tot en met woensdag 25 november 2015 inbreng leveren. Daarna zal de conceptbrief naar de commissie worden gestuurd en kunnen fracties zich desgewenst aansluiten.

2. Input voor de internationale veiligheidsstrategie van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU Mogherini

Leden leveren inbreng en het voorstel wordt aangepast en uiterlijk 30 november a.s. aan de Hoge Vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini gezonden.

3. Franse voorstel inzake "groene kaart" maatschappelijk verantwoord ondernemen

De commissie besluit, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer, dit agendapunt aan te houden.

4. AIV-advies + Kabinetsreactie 'Instabiliteit rond Europa'

De commissie neemt het AIV-advies en de kabinetsreactie daarop voor kennisgeving aan en besluit het mee te nemen in het voorgenomen beleidsdebat aangaande internationale veiligheid in het voorjaar van 2016.