Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 24 november 2015
1. 34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie besluit de brief van de minister van EZ van 16 november 2015 voor kennisgeving aan te nemen en de novelle ten aanzien van het wetsvoorstel af te wachten.

2. Besluit tot toepassing van de Rijkscoƶrdinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid

Brief van de minister van EZ van 13 november 2015 (Kamerstukken I/II 33561, D/22)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van EZ van 13 november 2015. Een conceptbrief wordt ter bespreking en ter vaststelling geagendeerd op 1 december 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer