Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 24 november 2015
1. E150029

Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

De commissies wensen de mededeling en aanbeveling (E150030) te bespreken in relatie tot het Five Presidentsreport (zie dossier E150013), waarover een (besloten) deskundigenbijeenkomst wordt georganiseerd op 8 december 2015. Nadien moet gezocht worden naar een juiste wijze en juist moment van behandeling van de verschillende (niet-wetgevende) voorstellen.

2. E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

De commissies wensen de mededeling (E150029) en aanbeveling te bespreken in relatie tot het Five Presidents'Report (zie dossier E150013), waarover een (besloten) deskundigenbijeenkomst wordt georganiseerd op 8 december 2015. Nadien moet gezocht worden naar een juiste wijze en juist moment van behandeling van de verschillende (niet-wetgevende) voorstellen.

3. E150026

Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen wordt op 1 december 2015 geleverd, in samenhang met de dossiers
E150024 Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie
en
E150025 Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren