Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 november 2015




1. Voorstel voor een datum voor een beleidsdebat

De commissie stemt in met het datumvoorstel (21 juni 2016) voor het beleidsdebat met de minister van BZK over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede. Eventuele terugvaloptie is 24 mei 2016.

2. Werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie inventariseert welke leden zullen deelnemen aan het werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk in de periode van 16 tot 25 april 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman