Korte aantekeningen vergadering commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Economische Zaken (EZ) van 24 november 2015
1. 34089

Wet elektriciteit en drinkwater BES

De commissies besluiten de procedure aan te houden tot 1 december 2015. Het wetsvoorstel zal verder alleen worden behandeld door de commissie KOREL.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman