Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- 34319

Novelle wet verbetering wanbetalersmaatregelen in verband met behoud voormalige wettelijke reserves Zfw

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk, tezamen met het voorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33683).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer