Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Invloed verzekerden (33.362) (T02090)

- Planning wetsvoorstel invloed verzekerden

Brief van de minister van VWS van 16 november 2015 (31765, C)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 16 november. De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer