Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling) (33.902)

-
Toestemming gebruik cookies

Verslag schrifelijk overleg (33902, G)

De commissie besluit de brief van 5 maart 2015 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer