Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 december 2015
1.
Pakket Belastingplan 2016 en Wet uitvoering Common Reporting Standard

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), PVV (Van Strien), SP (Köhler), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester), SGP (Schalk) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

2.
34036, I

De commissie stelt voor wetsvoorstel 34036 deregulering beoordeling arbeidsrelaties plenair te behandelen op 19 januari 2016 (waarbij dan stemming voorzien is op 26 januari 2016).
Ter voorbereiding op het debat kunnen fracties op 15 december a.s. inbreng leveren voor schriftelijk overleg.

3.
Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat er goede afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Financiën om volgend jaar en de komende jaren de schriftelijke voorbereiding van de Algemene Financiële Beschouwingen beter te laten verlopen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren