Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
T01802

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016; Toezegging Standpuntwisseling met Europese Commissie inzake pre-infractieprocedure Richtlijn (Gezinshereniging) (33.293)

De commissie bespreekt de reactie van de minister van V&J op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel van juli 2015 (34300 VI, F) ten aanzien van toezegging T01802. De commissie besluit dat aan de toezegging is voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren