Korte aantekeningen vergadering commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (34.000 XV)

- 34275

Wet kinderbijslagvoorziening BES

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman