Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 december 2015
1.
34117 en 34320

Novelle Wet algemeen pensioenfonds; Wet algemeen pensioenfonds

De commissie stelt voor op 8 december 2015 inbreng te leveren voor het (gezamenlijk) verslag. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor beide wetsvoorstellen op 21 en/of 22 december 2015 plenair te behandelen.

2.
34300, P

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland; Miljoenennota 2016

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Schnabel) en PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren