Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117 en 34320

Novelle Wet algemeen pensioenfonds; Wet algemeen pensioenfonds

De commissie stelt voor op 8 december 2015 inbreng te leveren voor het (gezamenlijk) verslag. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor beide wetsvoorstellen op 21 en/of 22 december 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren