Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 december 2015
1.
33994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

De commissie besluit op 15 december 2015 inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren.

2.
34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De commissie besluit op 15 december 2015 inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen en actualisatie van de toezeggingenregistratie

De commissie neemt de ambtelijke adviezen ten aanzien van de status van de toezeggingen over. De minister zal hierover schriftelijk geïnformeerd worden, in het bijzonder over
T01925, T01510, T01438, T01425, T00498, T00499, T00502, T00969.

De volgende toezeggingen worden geregistreerd als voldaan: T01436, T01518, T01566, T01619, T01910, T01911, T01921, T01922, T01926, T01927 en als deels voldaan: T01924.

Afgevoerd worden de toezeggingen: T01433, T01063, T01228, T01786, T00495, T0047.

Bij de overige toezeggingen wordt de deadline verplaatst naar 1 juli 2016.

4.
Rondvraag

De commissie wenst ook de KEI-wetsvoorstellen te betrekken bij het gesprek met de Raad voor de rechtspraak op 8 december a.s.

In de commissievergadering van 8 december a.s. wordt geïnventariseerd welke accenten de woordvoerders wensen te leggen in het begrotingsdebat V&J op 14/15 december a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren