Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
Rondvraag

De commissie wenst ook de KEI-wetsvoorstellen te betrekken bij het gesprek met de Raad voor de rechtspraak op 8 december a.s.

In de commissievergadering van 8 december a.s. wordt geïnventariseerd welke accenten de woordvoerders wensen te leggen in het begrotingsdebat V&J op 14/15 december a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren