Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Invloed verzekerden (33.362) (T02090)

- Toezegging Invloed verzekerden (T02090) / motie-Kuiper (33362, N)

Brief van de minister van VWS van 16 november 2015 (31765, C)

De commissie besluit de conceptbrief in reactie op de brief van 16 november jl. aan te passen. Een aangepaste versie zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer