Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 december 2015
1.
Begrotingsstaten 2016

De commissie stelt blanco eindverslag vast ten aanzien van de volgende begrotingen:

- Begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst 2016 (34.300 XVIII)
- Begrotingsstaat Koning 2016 (34.300 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2016 (34.300 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2016 (34.300 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 (34.300 III)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2016 (34.300 C)

Deze voorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.

De commissie stelt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling vast ten aanzien van de volgende begrotingen:

- Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (34.300 VII)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2016 (34.300 B)

Zij stelt voor deze voorstellen op 14/15 of 21/22 december 2015 gezamenlijk te behandelen.

2.
34321

Wijziging Wet privatisering ABP in verband met de regeling van een aantal pensioenonderwerpen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt uiterlijk donderdagochtend, 10 december 2015, geleverd door de fractie van de PvdA (Barth).

3.
34105

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 9 februari 2016 plenair te behandelen, samen met het aangehouden oorspronkelijke wetsvoorstel (33258).

4.
T02030

Toezegging Onderzoek naar handhaving door gemeenten (34.000 VII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 december 2015 over het onderzoek naar de handhaving en toezicht van wet- en regelgeving in de praktijk door gemeenten (34300 VII, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging staat nog open.

5.
E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen voorstellen als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman