Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Ko{{"ş"}}er Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders (33.258)

-
34105

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 9 februari 2016 plenair te behandelen, samen met het aangehouden oorspronkelijke wetsvoorstel (33258).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman