Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 december 2015
1.
34199

Elektriciteits- en gaswet

De commissie besluit op 11 december 2015, uiterlijk 9:00 uur, inbreng te leveren voor verslag en zal in dit verslag de minister van EZ verzoeken de beantwoording uiterlijk 16 december 2015 om 12:00 uur de Kamer toe te sturen.

2.
E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 15 december 2015 opnieuw te agenderen.

3.
Toezeggingen T02101 en T02102 n.a.v. tussenrapportage algemeen verbindend verklaren branche- en producentenorganisaties

Brief van de minister van EZ van 1 december 2015 (33910, L)

De commissie besluit toezegging T02102 als voldaan te beschouwen en besluit voorts toezegging T02101 af te voeren.

Tevens besluit de commissie, op instigatie van het lid Schaap (VVD), een brief aan de minister van EZ te sturen met het verzoek de Kamer periodiek op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen het algemeen verbindend verklaren van branche- en producentenorganisaties. Een conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer