Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 december 2015




1.
34300 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.

2.
Pakket Belastingplan 2016 en Wet uitvoering Common Reporting Standard

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), PvdA (Sent), SGP (Schalk) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren op 8 december vragen aan voor het verslag met betrekking tot het belastingplan 2016. De leden van de fracties van ChristenUnie (Ester) en D66 (Backer) geven aan wellicht nadere vragen te willen stellen. Op vrijdag 11 december a.s. wordt de nota naar aanleiding van het verslag verwacht.

De Eerste en Tweede Kamer hebben op 8 december een brief ontvangen van de staatssecretaris van Financiën over een in te dienen novelle bij het Belastingplan 2016. De commissie besluit dat de fracties tot uiterlijk vrijdag 11 december 10.00 uur hun vragen hierover kunnen aanleveren. Het ministerie van Financiën dient deze vragen maandag 14 december 10.00 uur te beantwoorden.

Op maandag 14 december zal de commissie voorafgaand aan de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Belastingplan 2016 c.a. vergaderen over dit verslag van schriftelijk overleg en de stand van zaken van de behandeling van de novelle opnemen.

3.
C, AD

brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 inzake verkoop ASR

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 15 december 2015.

4.
E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 15 december 2015.

5.
E150033

Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een Europees depositogarantiestelsel

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 15 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren