Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117 en 34320

Novelle Wet algemeen pensioenfonds; Wet algemeen pensioenfonds

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven),CDA (Oomen) D66 (Rinnooy Kan), PVV (Kok), SP (Elzinga) en 50PLUS (van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren