Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 december 2015
1.
34300 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Diverse fracties leveren inbreng voor een verslag. Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag wordt het wetsvoorstel op dinsdag 22 december 2015 plenair afgedaan. Wel besluit de commissie een mondeling overleg te voeren met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de voorjaarsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2016.

2.
33865

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden.

3.
34.290(E150003)

Commissiemededeling inzake een wereldwijd partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling na 2015

De commissie besluit geen nader schriftelijk overleg te voeren met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar dit thema mee te nemen in het mondeling overleg met deze minister over de voorjaarsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2016.

4.
E150027

Commissiemededeling 'Handel voor iedereen. Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid'

De SP-fractie besluit inbreng te leveren. Deze inbreng zal in de vorm van een concept-brief aan de commissie worden rondgestuurd zodat andere fracties zich hier desgewenst bij aan kunnen sluiten.

5.
E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit de Europese voorstellen met de nummers 10 (Europees defensie actieplan), 21 (capaciteitsopbouw in de veiligheidssector) en 22 (bijdrage van de Commissie aan de algehele strategie) als prioritair voor te dragen in 2016.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz