Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (33.865 (R2024))

-
33865

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz