Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 december 2015
1.
34036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Rinnooy Kan) leveren vragen aan voor schriftelijk overleg met betrekking tot het wetsvoorstel 34036 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, dat geagendeerd staat voor plenaire behandeling op 19 januari 2016.

2.
C, AD

brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 inzake verkoop ASR

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 22 december 2015 in afwachting van nadere informatie over de behandeling hiervan in de Tweede Kamer. Eventuele betrokkenheid van de Eerste Kamer zal dan worden bezien.

3.
E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende Europese voorstellen als prioritair aan te merken:
- Herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020
- Actieplan inzake btw
- Een Europees bankdepositogarantiestelsel op basis van een herverzekeringsmechanisme/ voltooiing van de bankenunie

4.
E150033

Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een Europees depositogarantiestelsel

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 22 december 2015 in afwachting van nadere informatie over de behandeling van deze ontwerpverordening in de Tweede Kamer. Eventuele betrokkenheid van de Eerste Kamer zal dan worden bezien.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren