Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen van en meenemen punten in evaluatiekader, evalueren en halfjaarlijks monitoren, alsmede eventueel aanpassen wetgeving na evaluatie (33.106 / 32.812) (T01570)

- T01570

Toezegging Toesturen van en meenemen punten in evaluatiekader, evalueren en halfjaarlijks monitoren, alsmede eventueel aanpassen wetgeving na evaluatie (33.106 / 32.812)

De Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs (33106, X) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01570 blijft op deels voldaan staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman