Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeren van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (34.184)

- 34184

Invoeren van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn) en PVV (Kops).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman