Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2015
1.
34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

De commissie neemt de brief van de staatsecretaris van SZW van 14 december 2015 met het stroomschema (34194, D) voor kennisgeving aan. De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
33475, J

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 11 december 2015 over het SER-advies arbeidsmigratie (33475, J) voor kennisgeving aan.

3.
Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34117) en de novelle (34320) is voorzien voor 21 en/of 22 december a.s. De commissie zou graag zo spoedig mogelijk beschikken over de nota naar aanleiding van het verslag, die uiterlijk vrijdag 18 december wordt verwacht.

4.
Rondvraag

De voorzitter stelt voor om voor het kerstreces bij de minister van SZW te informeren op welke termijn de reactie op de aangenomen motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt (EK 34.300, C) tegemoet kan worden gezien.

Het mondelinge overleg, dat hedenmiddag een uur is uitgesteld, wordt verder doorgeschoven naar dinsdag 22 december 2015, zodat de commissie kennis kan nemen van het morgen te publiceren CBS-rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2015'.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren