Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34117) en de novelle (34320) is voorzien voor 21 en/of 22 december a.s. De commissie zou graag zo spoedig mogelijk beschikken over de nota naar aanleiding van het verslag, die uiterlijk vrijdag 18 december wordt verwacht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren