Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod (34.011)

-
34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 22 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren