Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (33.865 (R2024))

-
33 865 (R2024) en 33 866

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof

De commissies BDO en V&J besluiten het voorbereidend onderzoek te houden op 2 februari 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz