Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 december 2015
1.
T01603

Toezegging Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2015 inzake aanbieding eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015 (32600, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01603 als voldaan.

2.
Toezeggingen T02070 en T02071

Toezegging Oordeel College voor de Rechten van de Mens (32.476); Toezegging Monitoring verstoorde verhoudingen (32.476)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2015 inzake deze toezeggingen (32476, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02070 en T02071 als voldaan.

3.
Toezeggingen T02075 en T01831

Toezegging Analyse financiële positie woningcorporaties (32.769 / 33.966); Toezegging Evaluatie en aanpassing verhuurderheffing (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 december 2015 over deze toezeggingen (32769/33819, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02075 en T01831 staan nog open.

4.
T02073

Toezegging Transformeren bedrijfspanden naar woonruimte (32.769 / 33.966)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 inzake transformatiecijfers van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (32769/33966, L) besluit de commissie op 26 januari 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister te leveren. Toezegging T02073 blijft open staan.

5.
T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2015 over de uitvoering van de toezegging 'Regierol minister' (33239, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02109 als deels voldaan.

6.
Motie-Duivesteijn over wooncoöperaties

Motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 inzake deze motie (32769/33966, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman