Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32.476)

- Toezeggingen T02070 en T02071

Toezegging Oordeel College voor de Rechten van de Mens (32.476); Toezegging Monitoring verstoorde verhoudingen (32.476)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2015 inzake deze toezeggingen (32476, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02070 en T02071 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman