Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 december 2015
1.
34190

Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 22 december 2015.

2.
Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

De commissie besluit op 26 januari 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3.
T02127 - Toezegging Onderzoek naar twee brievenbussen met verschillende afhandelingsduur van post

Brief van de minister van Economische Zaken van 17 december 2015 (34024, J)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

Voorts wenst een aantal fracties een brief te sturen aan de minister van EZ met het verzoek om bij de evaluatie van de UPD in 2016 op het punt van brievenbussen en lichtingen in relatie tot de behoefte van consumenten, aandacht te besteden aan de hoogte van de brievenbussen. Een aspect dat in het bijzonder van belang is voor minder mobiele rolstoelgebruikers. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer