Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 december 2015
1.
34212 / 34059 / 34138

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

De door de commissie gewenste technische briefing - verzorgd door de Raad voor de rechtspraak - vindt plaats op 26 januari a.s.

De commissie besluit op 1 maart 2016 inbreng voor voorlopig verslag / nader voorlopig verslag te leveren.

2.
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

De commissie brengt eindverslag uit. Stemming zal plaatsvinden op 19 januari 2016, tenzij de fractie van de PVV voor het eind van de week laat weten spreektijd in te willen tekenen.

3.
34067 / 34068, C

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg; Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiƫle inrichting

De commissie besluit op 2 februari 2016 inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren met betrekking tot wetsvoorstel 34067.
De commissie heeft nota genomen van het voornemen wetsvoorstel 34068 eigen bijdrage voor verblijf in een justitiƫle inrichting in te trekken.

4.
34016 (R2036), E

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het plenaire debat op 16 februari 2016 te houden.

5.
33994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Wezel)

6.
34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de VVD-fractie (Duthler) en de SP-fractie (Wezel).

7.
33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De commissie verzoekt de staf na te gaan of informatie van de technische briefing die in de Tweede Kamer verzorgd gaat worden over de maatregelen tegen misbruik van drones beschikbaar kan komen. Daarna kan de behandeling van het wetsvoorstel worden hervat.

8.
34207

Tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 22 december 2015 als hamerstuk af te doen.

9.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over spoedeisende wetsvoorstellen in 2016 (EK 34 300, U) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren