Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude (33.712)

-
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

De commissie brengt eindverslag uit. Stemming zal plaatsvinden op 19 januari 2016, tenzij de fractie van de PVV voor het eind van de week laat weten spreektijd in te willen tekenen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren