Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036))

-
34016 (R2036), E

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het plenaire debat op 16 februari 2016 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren