Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (34.138)

-
34212 / 34059 / 34138

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

De door de commissie gewenste technische briefing - verzorgd door de Raad voor de rechtspraak - vindt plaats op 26 januari a.s.

De commissie besluit op 1 maart 2016 inbreng voor voorlopig verslag / nader voorlopig verslag te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren