Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Toezegging Juridische expertise geschillencommissie (T02165)

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 9 december 2015 (32402, R)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer