Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276)

- Modellen Centraal Planbureau (CPB)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 26 januari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren