Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 19 januari 2016
1. CXVII

Europees Semester 2016

De commissies besluiten 26 april 2016, van 14.00 - 15.30 uur te reserveren voor het mondelinge overleg met minister Dijsselbloem en minister Kamp (deze laatste nog onder voorbehoud) over het door het kabinet bij het Europese Commissie in te dienen nationale hervormingsprogramma (EZ) en het stabiliteitsprogramma (FIN).

2. Artikel 13 conferentie & Conferentie over het Europees semester

De leden krijgen tot uiterlijk donderdag 21 januari a.s. de gelegenheid om zich per e-mail bij de griffier aan te melden voor de conferentie over het Europees semester op 16 februari 2016 en/of de artikel 13 conferentie op 17 februari 2016


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren