Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 januari 2016
1. 34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 2 februari 2016 plenair te behandelen. De commissie is voornemens een brief te sturen aan de staatssecretaris van OCW over vooruitlopen op wetgeving, waarop zij het antwoord vóór het plenaire debat verlangt. [aanvulling 22-1-2016: de commissie ziet af van het versturen van een brief]


De griffier van de commissie,
Fred Bergman