Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgang vorming Nationale Politie (30.880 / 32.822) (T02162)

- T02162 en T02167

Toezegging Profiel Korpschef (30.880 / 32.822); Toezegging Voortgang vorming Nationale Politie (30.880 / 32.822)

De toezeggingen (T02162 en T02167) kunnen als voldaan worden geregistreerd.
De commissie neemt de brieven van de minister van Veiligheid en Justitie van 23 november 2015 (30880/32822 W) en 8 december 2015 (30880/32822 Y) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren