Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
T02179 - Toezegging uitbreiding werkingssfeer

Brief - met bijlage - van de bewindspersonen van VWS van 22 december 2015 (32402 / 33841, S)

De commissie neemt kennis van de brief van 22 december 2015 en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan. De commissie besluit de minister schriftelijk te verzoeken om haar op de hoogte te houden van de eventuele vervolgstappen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer