Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Invloed verzekerden (33.362) (T02090)

- T02090 - Toezegging Invloed verzekerden / motie-Kuiper (33362, N)

Brief van de minister van VWS van 15 januari 2016 in reactie op brief van 9 december 2015 (verslag schriftelijk overleg 31765, E)

De commissie besluit de bespreking van de brief van 15 januari 2016 aan te houden tot 26 januari 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer