Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toegang tot informatie woningcorporaties (32.769 / 33.966) (T02077)

-
T02077

Toezegging Toegang tot informatie woningcorporaties (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 januari 2016 inzake openbaarheid informatie toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769/33966, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02077 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman