Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160002 - Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))

- Herziening Europese Kiesakte

Een ruime meerderheid binnen de commissie wenst zich aan te sluiten bij de brief aan het Europees Parlement waarin wordt aangegeven dat het voorstel tot herziening van de Kiesakte niet conform de Protocollen 1 en 2 bij het Verdrag van Lissabon aan de Kamer is aangeboden. De fractie van de PvdA laat uiterlijk 27 januari 2016, 12:00 uur, weten of zij zich ook bij deze brief aansluit. De commissie bespreekt op 2 februari 2016 eventuele subsidiariteitsbezwaren tegen het voorstel van het Europees Parlement.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman