Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 26 januari 2016
1.
34260

Implementatie richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en radioapparaten richtlijn

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34271

Versterking telecommunicatiebeleid

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Vervolg Wetgevingsagenda STROOM

Brief van de minister van EZ van 22 januari 2016 (31510, A / 34199)

De commissie besluit de brief van 22 januari 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 2 februari 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer