Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Energierapport (31.510)

-
Vervolg Wetgevingsagenda STROOM

Brief van de minister van EZ van 22 januari 2016 (31510, A / 34199)

De commissie besluit de brief van 22 januari 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer