Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)

-
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 18 januari 2016 (32127, AL)

De commissie besluit op 2 februari 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer